Investujte bez obav do informačních technologií

Uživatelé software – motiv

Účelem software escrow je minimalizovat rizika spojená s vývojem a údržbou informačních systémů. Podstata služby spočívá v bezpečné úschově zdrojových kódů aplikace u nezávislé strany – escrow agenta na základě podmíněné trojstranné dohody mezi uživatelem, výrobcem software a escrow agentem. Při naplnění dohodnutých podmínek (zánik dodavatele, porušení SLA) smlouva opravňuje escrow agenta k vydání zdrojových kódů uživateli za účelem pokračování v údržbě a vývoji software s jiným partnerem.

Ochrana investic

Při nákladné investici do informačních systémů za účelem zvýšení efektivity obchodní činnosti vždy očekáváte dlouhodobou spolupráci s dodavatelem. Navzdory snahám o zajištění kontinuální podpory formou uzavírání servisních smluv se však stává, že představy o spolupráci nejsou naplněny. Příčinou může být nedodržování podmínek údržby, v extrémním případě i krach dodavatelské firmy. Pro vás to znamená nejen ztrátu vynaložených prostředků, ale možné ohrožení vlastní obchodní činnosti. Software escrow vám přináší možnost pokračovat v provozu systému i za této nepříznivé situace a hraje tak významnou roli při ochraně investic do informačních technologií.

Jistota dlouhodobé údržby

Při výběru dodavatele software je významným hodnotícím kritériem jeho schopnost pružně, ale zároveň dlouhodobě reagovat na vaše požadavky. Kdo však bude schopný nejen podpisu servisní smlouvy, ale také skutečného plnění závazků z ní vyplývajících? Software escrow nepřináší odpověď, ale jistou formu pojištění vašeho rozhodnutí.

Menší vývojářské firmy disponují flexibilitou přizpůsobovat se vašim potřebám a požadavkům. Od větších lze očekávat vyšší stabilitu na trhu. Oba faktory jsou však důležité pro dlouhodobou údržbu a rozvoj informačního systému. Tyto závazky většinou definuje servisní smlouva, která je však nedokáže fakticky zajišťovat. Dodatečnou záruku přináší software escrow služby.

Úschova zdrojových kódů na vyšší úrovni

Často jediným řešením úschovy zdrojových kódů s podmíněným vydáním je v současné době notářská úschova, kterou nabízí některé advokátní kanceláře. Tyto služby jsou však často nákladné, rizikové z pohledu zacházení se zdrojovými kódy a velice neflexibilní díky nutnosti pravidelné fyzické manipulace s médii (CD, flash paměť). Ne vždy jsou s to vůbec plnit svůj účel z důvodu limitované spolehlivosti a životnosti uloženého média. Neporovnatelně vyšší stupeň bezpečnosti, flexibility a efektivity přichází s využitím software escrow.