Rozšiřte portfolio služeb pro oblast IT

Advokáti – motiv

Účelem software escrow je minimalizovat rizika spojená s vývojem a údržbou informačních systémů. Podstata služby spočívá v bezpečné úschově zdrojových kódů aplikace u nezávislé strany – escrow agenta na základě podmíněné trojstranné dohody mezi uživatelem, výrobcem software a escrow agentem. Při naplnění dohodnutých podmínek (zánik dodavatele, porušení SLA) smlouva opravňuje escrow agenta k vydání zdrojových kódů uživateli za účelem pokračování v údržbě a vývoji software s jiným partnerem.

Software escrow v českém legislativním prostředí

Z pohledu legislativy je software escrow standardním institutem, řídícím se ustanovením § 2402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kde escrow agent působí v pozici schovatele, zhotovitel software je složitelem a uživatel je osobou oprávněnou k převzetí software z úschovy.

Proč software escrow s námi?

Společnost Deponest s.r.o. v rámci smluvních vztahů mezi uživatelem a zhotovitelem software garanci naprosté nezávislosti a vzhledem ke svému oborovému zaměření nemůže být ani ve střetu se zájmy zástupců jednotlivých smluvních stran. Společnost Deponest s.r.o. se při své činnosti nezaměřuje pouze na špičkové technické provedení samotné realizace úschovy, ale věnujeme značnou pozornost i souladu naší činnosti s platnou legislativou. Při sjednávání podmínek úschovy a případných modifikací hlavní smluvní dokumentace upravující vzájemný vztah smluvních stran v oblasti podmínek a odkazů na software escrow jsme schopni poskytnout v rámci našich služeb profesionální asistenci.