Podmínky použití webových stránek

Obecná ustanovení

Společnost Deponest s.r.o. tímto stanoví podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen „podmínky“) dostupné na adrese www.deponest.com (dále jen „stránky“). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají tyto stránky (dále jen „uživatelé“). Vlastníkem a provozovatelem stránek je společnost Deponest s.r.o. (dále jen „provozovatel“). Provozovatel je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provoz internetových stránek, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito podmínkami. Používání internetových stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Souhlas s těmito podmínkami vyjádří uživatel tím, že používá tyto internetové stránky.

Autorská práva

Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na stránkách tohoto portálu, včetně textu a zobrazení na těchto stránkách, designu stránek, technických náčrtů, grafiky a dalších souborů. Užívat stránky jinak než pro vlastní nekomerční potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany provozovatele v souladu s příslušnými právními předpisy. Uživatel není oprávněn kopírovat, stahovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, dále publikovat, přechovávat na jakémkoli médiu, ukazovat na veřejnosti, upravovat nebo měnit žádným způsobem stránky ani jejich části za žádným účelem nebo jakýmkoliv způsobem vytvářet odvozená díla bez předcházejícího písemného svolení provozovatele. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti stránek má pouze provozovatel.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na stránkách vycházejí z informací, které poskytuje Deponest s.r.o. a jejichž účelem je informovat především o nabídce produktů a služeb společnosti. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek nebo odkazovaných stránek. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí stránek (diskusní fóra) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.