Služby

Třístranná escrow smlouva

Základem naší nabídky je třístranná software escrow smlouva mezi výrobcem software, uživatelem a Deponest s.r.o., požadovaná zpravidla uživatelem software. K vydání zdrojových kódů dojde při naplnění ve smlouvě zakotvených podmínek (např. bankrot výrobce, výpověď ze strany výrobce, nedodržení SLA, atd.). Zajištění tímto typem escrow se doporučuje zejména v následujících případech:

services-3agreement-cz

Třístranná escrow smlouva

 • relativně vysoká investice do software;
 • aplikace „šitá na míru“ zákazníkovi;
 • know-how ukryté ve zdrojových kódech;
 • business-critical informační systém.

Součástí standardní služby je:

 • vypracování smlouvy na míru dle stávajícím smluvních vztahů;
 • technické konzultace o úschově daného typu software;
 • zabezpečená verze software escrow;
 • kontrola integrity zaslaných dat;
 • ověření přítomnosti všech položek dle inventáře;
 • ověření další sjednaných podmínek (např. velikosti souborů);
 • antivirový scan;
 • výstupní report se všemi soubory v archívu;
 • 2x ročně update úschovy.

Napište si o vzor naší standardní třístranné smlouvy.

Dvoustranná escrow smlouva

Dvoustranná software escrow smlouva se může stát součástí nabídky produktů a služeb výrobce software. Předem dohodnuté software escrow podmínky přinášejí výrobci především:

services-2agreement-cz

Dvoustranná escrow smlouva

 • potenciál posílení důvěry zákazníků;
 • zjednodušení smluvních podmínek (např. licenčních);
 • snížení rizik soudních sporů;
 • nepopiratelnou konkurenční výhodu.

Součástí standardní služby je:

 • vypracování smlouvy na míru dle stávajícím smluvních vztahů;
 • technické konzultace o úschově daného typu software;
 • zabezpečená verze software escrow;
 • kontrola integrity zaslaných dat;
 • ověření přítomnosti všech položek dle inventáře;
 • ověření další sjednaných podmínek (např. velikosti souborů);
 • antivirový scan;
 • výstupní report se všemi soubory v archívu;
 • deposit pro jeden licencovaný produkt;
 • 2x ročně update úschovy.

Dvoustranné dohody řešíme individuálně dle typu nabízených produktů, technologií a služeb. Rádi s vámi projednáme vhodné řešení. V případě zájmu o dvoustranný typ kontraktu nás neváhejte kontaktovat.

Doplňkové služby a možnosti

Technická verifikace / Audit obsahu

Výrobce software smluvně garantuje uložit do úschovy všechny zdrojové kódy včetně nástrojů, návodů, programového vybavení atd. nutných pro vytvoření kompletního a použitelného software. V rámci auditu obsahu úschovy DEPONEST nabízí různé úrovně auditu.

Více informací naleznete v sekci „Audit obsahu“.

zajišťuje Je zřejmé, že provádění technické verifikace vylučuje použití zabezpečené verze software escrow, protože zdrojové kódy musí být pro DEPONEST čitelné. Proto se v tomto případě klade důraz na smluvní zajištění jejich bezpečnosti.

Zabezpečená verze software escrow

Jde o rozšíření základní verifikace zdrojových kódů, kdy jsme schopni verifikaci provést bez nutnosti čtení obsahu souborů zdrojových kódů.

Využitím zabezpečené verze eliminujeme riziko vyzrazení zdrojových kódů. Pomocí specializovaného software vygeneruje uživatel pár klíčů: veřejný klíč určený k zašifrování dat pošle výrobci software a privátní klíč, který slouží k dešifrování, si uloží na bezpečné místo. Používaný nástroj využívá asymetrický RSA algoritmus v kombinaci se silnou symetrickou šifrou. DEPONEST ověří přítomnost všech souborů definovaných dohodnutým inventářem, aniž by získal možnost číst obsah souborů.

Více o procesu zabezpečené verze escrow naleznete v sekci technologie.

Mimořádný update úschovy

Update depositu doporučujeme vždy při nasazení nové verze informačního systému do produkčního prostředí uživatele. Součástí standardních escrow služeb je možnost updatu obsahu úschovy 2x ročně, což je ve většině případu postačující. V případě potřeby je však možnost mimořádného update, kdykoliv během úschovy.

Přidání dalšího licencovaného produktu

Součástí dvoustranného software escrow je poskytnutí jednoho depozitu – úložiště pro jeden licencovaný produkt. Kdykoliv během úschovy je možné rozšířit smlouvu o úschovu dalších produktů.